2018-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCANDA MİLLİ VALYUTANIN MƏZƏNNƏSİ: GÖZLƏNTİLƏR VƏ ÇAĞIRIŞLAR

2018-ci ildə Azərbaycanda milli valyutanın məzənnəsi: Gözləntilər və çağırışlar Milli valyutanın [manat] məzənnəsi 2018-ci ildə də Azərbaycanda sosial-iqtisadi dinamikanın əsas faktoru olaraq qalacaq. İl ərzində valyuta bazarlarında “manat”ın məzənnəsinə pozitiv təsir edəcək faktorların [neftin qiyməti, tədiyə balansı, fiskal siyasət, monetar siyasət, siyasi mühit və s.] daha güclü olacağı gözlənilir. Proqnozun tərtib edilməsi zamanı ilin 11 […]

ABOUT SSRAI PU

The Social Strategic Researches and Analytical Investigations Public Union is a leading independent economic NGO in Azerbaijan. It’s mission is to promote research and analysis of socio-economic issues in order to positively influence the public policy decision-making process.

SSTAA İB HAQQİNDA

Sosial Strateji Tədqiqatlar və Analitik Araşdırmalar İctimai Birliyi (SSTAA İB) əsas məqsədi ölkədə həyata keçirilən sosial və iqtisadi islahatları dəstəkləmək, şəffaflığın artırılmasına və korrupsiyanın azaldılmasına yardım etmək, iqtisadi və sosial araşdırmalar aparmaq, cəmiyyətdə məlumatlılığı artırmaq bu sahədə layihələr həyata keçirməkdir.

2018-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCANDA MİLLİ VALYUTANIN MƏZƏNNƏSİ: GÖZLƏNTİLƏR VƏ ÇAĞIRIŞLAR

2018-ci ildə Azərbaycanda milli valyutanın məzənnəsi: Gözləntilər və çağırışlar Milli valyutanın [manat] məzənnəsi 2018-ci ildə də Azərbaycanda sosial-iqtisadi dinamikanın əsas faktoru olaraq qalacaq. İl ərzində valyuta bazarlarında “manat”ın məzənnəsinə pozitiv təsir edəcək faktorların [neftin qiyməti, tədiyə balansı, fiskal siyasət, monetar siyasət, siyasi mühit və s.] daha güclü olacağı gözlənilir. Proqnozun tərtib edilməsi zamanı ilin 11 […]